جدول پزشکان بخش کلینیک زخم

برای مشاهده برنامه هر بخش یا تخصص ، فقط کافیست که روی آن کلیک کنید

چاپ جدول کامل حضور پزشکان درمانگاه شفا

برنامه پزشکان بخش داخلی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص داخلی صبح دکتر کرمی
10-12
متخصص داخلی عصر دکتر طباطبایی
17-19
دکتر حسن زاده
16-17
دکتر محتشمی
12:30-14
دکتر حسن زاده
14:30-16

چاپ جدول بخش داخلی
برنامه پزشکان بخش قلب و عروق   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص قلب و عروق صبح دکتر شایگان
9:30-11:30
دکتر زارع
9-11
دکتر شایگان
9:30-11:30
دکتر کرمی خراط
10-12
دکتر زارع
9-11
متخصص قلب و عروق عصر دکتر کرمی خراط
14-16

دکتر رفیع
16-18
دکتر فرازنده
16-18
دکتر رفیع
16:45-18:45
دکتر شکوهی
14:45-15:45

چاپ جدول بخش قلب و عروق
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص قلب و عروق   پزشک آقا پزشک خانم
فوق تخصص قلب و عروق صبح
فوق تخصص قلب و عروق عصر دکتر سرنوشت
16:15-18

چاپ جدول بخش فوق تخصص قلب و عروق
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص خون و انکولوژی   پزشک آقا پزشک خانم

چاپ جدول بخش فوق تخصص خون و انکولوژی
برنامه پزشکان بخش بیماری های عفونی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص بیماری های عفونی صبح

چاپ جدول بخش بیماری های عفونی
برنامه پزشکان بخش ارتوپدی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص ارتوپدی صبح دکتر حسین زاده
9:45-12
دکتر حسین زاده
10-12
متخصص ارتوپدی عصر دکتر حسین زاده
15-17
دکتر حسنی
14-17:30
دکتر حسین زاده
15-17

چاپ جدول بخش ارتوپدی
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص گوارش و کبد   پزشک آقا پزشک خانم

چاپ جدول بخش فوق تخصص گوارش و کبد
برنامه پزشکان بخش پوست و مو   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص پوست و مو صبح دکتر طاوسی
10:30-12:50

دکتر گراوند
9-11
متخصص پوست و مو عصر دکتر گراوند
15-17
دکتر طاوسی
15-17:20

چاپ جدول بخش پوست و مو
برنامه پزشکان بخش اپتومتری (بینایی سنجی)   پزشک آقا پزشک خانم
بینایی سنجی صبح خانم اخلاصی
9:30-12
بینایی سنجی عصر خانم اخلاصی
16:30-18
خانم اخلاصی
16:30-18
خانم اخلاصی
16:30-18
خانم اخلاصی
16:30-18
خانم اخلاصی
16:30-18

چاپ جدول بخش اپتومتری (بینایی سنجی)
برنامه پزشکان بخش اورولوژی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص اورولوژی عصر دکتر سعیدی نیا
16-18
دکتر جلوه مقدم
16:30-17:30
دکتر تاجیک
16:15-18:15
دکتر سعیدی نیا
16-18

چاپ جدول بخش اورولوژی
برنامه پزشکان بخش مامایی   پزشک آقا پزشک خانم
مامایی کرباسی
16:30-19:30

کرباسی
16:30-19:30

چاپ جدول بخش مامایی
برنامه پزشکان بخش گوش و حلق و بینی   پزشک آقا پزشک خانم
گوش و حلق بینی صبح دکتر نریمانی
8-9
متخصص گوش و حلق بینی عصر دکتر کریمی
14:45-15:20
دکتر کریمی
14:45-15:20


چاپ جدول بخش گوش و حلق و بینی
برنامه پزشکان بخش ادیومتری (شنوایی سنجی)   پزشک آقا پزشک خانم
ادیومتری (شنوایی سنجی) صبح نور بخش
10:30-12
ادیومتری (شنوایی سنجی) عصر نوربخش
16-17

چاپ جدول بخش ادیومتری (شنوایی سنجی)
برنامه پزشکان بخش اطفال   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص اطفال صبح دکتر مقدسی
10:15-13
دکتر مقدسی
10:15-13

متخصص اطفال عصر دکتر دهقان نیری
16-18
دکتر سید
15-17
دکتر دهقان نیری
16-18
دکتر بنی هاشمی
15:45-16:15
دکتر دهقان نیری
16-18
دکتر ضیایی
14:45-16:15

چاپ جدول بخش اطفال
برنامه پزشکان بخش زنان   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص زنان و زایمان صبح دکتر حمزه ای
8:30-11:30
دکتر اولادی
8:30-10:30
دکتر حمزه ای
8:30-11:30
دکتر حمزه ای
8:30-11:30
دکتر اولادی
8:30-10:30
دکتر حمزه ای
8:30-12:40
متخصص زنان و زایمان عصر دکتر رضوانی
14:15-15:30
دکتر حمزه ای
14-16
دکتر رضوانی
14:15-15:30

چاپ جدول بخش زنان
برنامه پزشکان بخش مشاوره   پزشک آقا پزشک خانم
مشاوره صبح
مشاوره عصر

چاپ جدول بخش مشاوره
برنامه پزشکان بخش جراحی عمومی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص جراحی عمومی صبح دکتر سنگسری
9:30-10
10:30-10:45
متخصص جراحی عمومی عصر دکتر اشجعی
17-19
دکتر اشجعی
17-19

چاپ جدول بخش جراحی عمومی
برنامه پزشکان بخش چشم پزشکی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص و فوق تخصص چشم پزشکی صبح دکتر نادی
9:30-11:30
دکتر مطلبی
8:30-12
دکتر نادی
10:30-12
متخصص و فوق تخصص چشم پزشکی عصر دکتر شیرخانلو
17:45-19:30
دکتر زهاوی
15-16:30
دکتر مهر پویا
14-15
دکتر شیرخانلو
17:45-19:30


چاپ جدول بخش چشم پزشکی
برنامه پزشکان بخش مشاوره تغذیه و رژیم درمانی   پزشک آقا پزشک خانم
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی عصر رفعتی
15-17
دکتر درند
16:30-19

چاپ جدول بخش مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
برنامه پزشکان بخش نورولوژی   پزشک آقا پزشک خانم
نورولوژی صبح
نورولوژی عصر دکتر صادقی
17:30-18:30
دکتر ابراهیمی
14:15-15:15
دکتر ابراهیمی
15:45-16:45

چاپ جدول بخش نورولوژی
برنامه پزشکان بخش طب فیزیکی و توانبخشی   پزشک آقا پزشک خانم
طب فیزیکی صبح دکتر سهامی نوروزی
9:30-11:30
طب فیزیکی عصر دکتر طاهری محمودی
15:30-18

چاپ جدول بخش طب فیزیکی و توانبخشی
برنامه پزشکان بخش نوار عصب و عضله   پزشک آقا پزشک خانم

چاپ جدول بخش نوار عصب و عضله
برنامه پزشکان بخش نوار مغز   پزشک آقا پزشک خانم

چاپ جدول بخش نوار مغز
برنامه پزشکان بخش جراحی مغز و اعصاب   پزشک آقا پزشک خانم

چاپ جدول بخش جراحی مغز و اعصاب
برنامه پزشکان بخش ریه   پزشک آقا پزشک خانم

چاپ جدول بخش ریه
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص غدد   پزشک آقا پزشک خانم
داخلی - غدد

چاپ جدول بخش فوق تخصص غدد
برنامه پزشکان بخش اعصاب و روان   پزشک آقا پزشک خانم
اعصاب و روان دکتر حسینی پور
8:30-9:15
دکتر حسینی پور
7:45-9

چاپ جدول بخش اعصاب و روان
برنامه پزشکان بخش کلینیک دیابت   پزشک آقا پزشک خانم
کلینیک دیابت صبح دکتر جعفری
9-11:30
کلینیک دیابت عصر دکتر میرزایی
13:45-17:45
دکتر عبداله زاده
13:45-15:30
دکتر میرزایی
13:45-17:45
دکتر عبداله زاده
12:30-14:50

چاپ جدول بخش کلینیک دیابت
برنامه پزشکان بخش فیزیوتراپی   پزشک آقا پزشک خانم
فیزیوتراپی صبح جواد زاده
8-13
جواد زاده
8-13
جواد زاده
8-13
جواد زاده
8-13
جواد زاده
8-13
جواد زاده
8-13
فیزیوتراپی عصر ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19

چاپ جدول بخش فیزیوتراپی
برنامه پزشکان بخش کلینیک زخم   پزشک آقا پزشک خانم
کلینیک زخم عصر
آقای حاجیلو
16:30-18

آقای حاجیلو
16:30-18

چاپ جدول بخش کلینیک زخم