جدول پزشکان بخش کلینیک زخم

برای مشاهده برنامه هر بخش یا تخصص ، فقط کافیست که روی آن کلیک کنید

چاپ جدول کامل حضور پزشکان درمانگاه شفا

برنامه پزشکان بخش داخلی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص داخلی عصر دکتر طباطبایی
17-19
دکتر محتشمی
17:45-19
دکتر محتشمی
17:45-18:45
دکتر حسن زاده
14:30-16:30
متخصص داخلی صبح دکتر سلیمان زاده
8-9

چاپ جدول بخش داخلی
برنامه پزشکان بخش قلب و عروق   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص قلب و عروق صبح دکتر رفیع
10:-12:30
دکتر کرمی
9-13
دکتر اسماعیلی
10:30-12:00
متخصص قلب و عروق عصر دکتر کرمی
14-16
دکتر فرهنگ فر
17:30-18
دکتر فرهنگ فر
17:30-18:10
دکتر رفیع
16-18
دکتر شکوهی
14:30-15:30

چاپ جدول بخش قلب و عروق
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص قلب و عروق   پزشک آقا پزشک خانم
فوق تخصص قلب و عروق صبح دکتر حجازی
11-13
فوق تخصص قلب و عروق عصر دکتر سرنوشت
16-18

چاپ جدول بخش فوق تخصص قلب و عروق
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص خون و انکولوژی   پزشک آقا پزشک خانم
فوق تخصص خون وانکولوژی دکترسلیمان زاده
8-9

چاپ جدول بخش فوق تخصص خون و انکولوژی
برنامه پزشکان بخش بیماری های عفونی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص بیماری های عفونی صبح
متخصص بیماری های عفونی عصر

چاپ جدول بخش بیماری های عفونی
برنامه پزشکان بخش ارتوپدی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص ارتوپدی صبح دکتر طباطبایی نیا
9:00-11:00
دکتر گشتاسبی
9-10:30
دکتر گشتاسبی
11-13
متخصص ارتوپدی عصر دکتر حسنی
14-17:30
دکتر ارژنگ
16-17:10
دکتر همتی
15:15-17:15

چاپ جدول بخش ارتوپدی
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص گوارش و کبد   پزشک آقا پزشک خانم
فوق تخصص گوارش و کبد

چاپ جدول بخش فوق تخصص گوارش و کبد
برنامه پزشکان بخش پوست و مو   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص پوست و مو صبح دکتر طاوسی
9-11
دکتر طاوسی
8:45-10:45
دکتر ایزدی
10-12
دکتر ایزدی
10:30-11:20

چاپ جدول بخش پوست و مو
برنامه پزشکان بخش اپتومتری (بینایی سنجی)   پزشک آقا پزشک خانم
بینایی سنجی صبح اخلاصی
9-10:30
اخلاصی
9-10:30
بینایی سنجی عصر شهریاری
17-18
شهریاری
15-17
اخلاصی
16:30-18
اخلاصی
16:30-18
اخلاصی
16:30-18

چاپ جدول بخش اپتومتری (بینایی سنجی)
برنامه پزشکان بخش اورولوژی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص اورولوژی صبح دکتر پناهی
8-9:30
دکتر روحی نژاد
9-11
دکتر پناهی
12-12:40
متخصص اورولوژی عصر دکتر روحی نژاد
16-17:45
دکتر تاجیک
17-19

چاپ جدول بخش اورولوژی
برنامه پزشکان بخش مامایی   پزشک آقا پزشک خانم
مامایی کرباسی
14:45-18:15
کرباسی
14:45-18:15

چاپ جدول بخش مامایی
برنامه پزشکان بخش گوش و حلق و بینی   پزشک آقا پزشک خانم
گوش و حلق بینی صبح
متخصص گوش و حلق بینی عصر دکتر کریمی
16-17
دکتر کریمی
16-17

چاپ جدول بخش گوش و حلق و بینی
برنامه پزشکان بخش ادیومتری (شنوایی سنجی)   پزشک آقا پزشک خانم
ادیومتری (شنوایی سنجی) صبح
ادیومتری (شنوایی سنجی) عصر نوربخش
16-17
نوربخش
16-17

چاپ جدول بخش ادیومتری (شنوایی سنجی)
برنامه پزشکان بخش اطفال   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص اطفال صبح دکتر مقدسی
11-12
دکتر فرزاد
10-12
دکتر نسیم مه
9-11
متخصص اطفال عصر دکتر بنی هاشمی
19:30-20:15
دکتر مکی پور
16:45-18:45
دکتر ضیایی
15:15-16:15

چاپ جدول بخش اطفال
برنامه پزشکان بخش زنان   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص زنان و زایمان صبح دکتر حمزه ای
9-11:40
دکتر اولادی
8:30-10:30
دکتر حمزه ای
9-11:40
دکتر حمزه ای
9-11:40
دکتر اولادی
8:30-10:30
دکتر حمزه ای
9-11:40
متخصص زنان و زایمان عصر دکتر رضوانی
14:15-15:30
دکتر سیدقیاسی
18-19:30
دکتر حمزه ای
14-16
دکتر حمزه ای
14:15-15:45
دکتر رضوانی
14:15-15:30
دکتر هدایتی فر
17:15-18:15

چاپ جدول بخش زنان
برنامه پزشکان بخش مشاوره   پزشک آقا پزشک خانم
گفتار درمانی
مشاوره صبح یلوه
9-12
یلوه
9-12
پاشایی
10-12
دکتر کولیوند
10-13
مشاوره عصر سنجری
15-19
دکتر امین میرزایی
15-19
سنجری
15-19
لشنی
17-20
سنجری
15-19

چاپ جدول بخش مشاوره
برنامه پزشکان بخش جراحی عمومی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص جراحی عمومی صبح دکتر سنگسری
9:30-10
10:30-10:45
متخصص جراحی عمومی عصر دکتر اشجعی
18:30-19:15
دکتر اشجعی
18:30-19:15

چاپ جدول بخش جراحی عمومی
برنامه پزشکان بخش چشم پزشکی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص و فوق تخصص چشم پزشکی صبح دکتر نادی
9:30-10:30
دکتر مطلبی
9-11:20
متخصص و فوق تخصص چشم پزشکی عصر دکتر شیرخانلو
17:15-17:50
دکتر زهاوی
15-16
دکتر مهر پویا
17:30-18:30
دکتر شیرخانلو
16:30-17:40
دکتر غلامی پره
16-18

چاپ جدول بخش چشم پزشکی
برنامه پزشکان بخش مشاوره تغذیه و رژیم درمانی   پزشک آقا پزشک خانم
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی صبح
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی عصر رفعتی
16-19
دماوندی
9:45-12:45

چاپ جدول بخش مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
برنامه پزشکان بخش نورولوژی   پزشک آقا پزشک خانم
نورولوژی صبح دکتر دادخواه
9-11
دکتر دادخواه
11-13
دکتر صادقی
11-12
دکتر دادخواه
8:30-9:30
نورولوژی عصر دکتر صادقی
17:30-20
دکتر ابراهیمی
14:15-15:15
دکتر ابراهیمی
15:45-16:45

چاپ جدول بخش نورولوژی
برنامه پزشکان بخش طب فیزیکی و توانبخشی   پزشک آقا پزشک خانم
طب فیزیکی صبح دکتر سهامی نوروزی
9-10:30
طب فیزیکی عصر دکتر طاهری
15-20

چاپ جدول بخش طب فیزیکی و توانبخشی
برنامه پزشکان بخش نوار عصب و عضله   پزشک آقا پزشک خانم
نوار عصب و عضله صبح دکتر سهامی نوروزی
9-10:30
نوار عصب و عضله عصر دکتر طاهری
15-20

چاپ جدول بخش نوار عصب و عضله
برنامه پزشکان بخش نوار مغز   پزشک آقا پزشک خانم
نوار مغز دکتر ابراهیمی
14-15

چاپ جدول بخش نوار مغز
برنامه پزشکان بخش جراحی مغز و اعصاب   پزشک آقا پزشک خانم
جراحی مغز و اعصاب صبح
جراحی مغز و اعصاب عصر دکتر مهری یاری
15:45-18

چاپ جدول بخش جراحی مغز و اعصاب
برنامه پزشکان بخش ریه   پزشک آقا پزشک خانم
ریه صبح
ریه عصر دکتر محتشمی
17:45-19
دکتر محتشمی
17:45-18:45

چاپ جدول بخش ریه
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص غدد   پزشک آقا پزشک خانم
داخلی - غدد

چاپ جدول بخش فوق تخصص غدد
برنامه پزشکان بخش اعصاب و روان   پزشک آقا پزشک خانم
اعصاب و روان دکتر حسینی پور
8:30-9
دکتر حسینی پور
8-9:20

چاپ جدول بخش اعصاب و روان
برنامه پزشکان بخش کلینیک دیابت   پزشک آقا پزشک خانم
کلینیک دیابت صبح دکتر جعفری
9-12
کلینیک دیابت عصر دکتر میرزایی
13-17
دکتر عبداله زاده
13:30-17
دکتر میرزایی
13-17
دکتر عبداله زاده
12:30-15:30

چاپ جدول بخش کلینیک دیابت
برنامه پزشکان بخش فیزیوتراپی   پزشک آقا پزشک خانم
فیزیوتراپی صبح پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
فیزیوتراپی عصر ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19

چاپ جدول بخش فیزیوتراپی
برنامه پزشکان بخش کلینیک زخم   پزشک آقا پزشک خانم
کلینیک زخم عصر
آقای حاجیلو
16:30-18

آقای حاجیلو
16:30-18

چاپ جدول بخش کلینیک زخم