جدول پزشکان بخش فیزیوتراپی

برای مشاهده برنامه هر بخش یا تخصص ، فقط کافیست که روی آن کلیک کنید

چاپ جدول کامل حضور پزشکان درمانگاه شفا

برنامه پزشکان بخش داخلی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص داخلی صبح دکتر مجدیان
10-12
دکتر جمشیدی
9-11
متخصص داخلی عصر دکتر مجدیان
14-16
دکتر خیرخواه
13-15
دکتر روحی
16-18
دکتر خیرخواه
13-15
دکتر محتشمی
17-18:30
دکتر خیرخواه
13-15
دکتر خیرخواه
13-15
دکتر مجدیان
16-18
دکتر حسن زاده
14:30-16:30

چاپ جدول بخش داخلی
برنامه پزشکان بخش قلب و عروق   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص قلب و عروق صبح دکتر فرهنگ فر
9:30-11:30
دکتر کرمی
9-13
دکتر شجاعی
8:30-10:30
دکتر اسماعیلی
9:30-11:30
متخصص قلب و عروق عصر دکتر کرمی
14-16
دکتر فرهنگ فر
17-18:30
دکتر شجاعی
15-17
دکتر فرهنگ فر
17:30-19
دکتر شجاعی
15-16:30
دکتر شکوهی
14:30-15:30

چاپ جدول بخش قلب و عروق
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص قلب و عروق   پزشک آقا پزشک خانم
فوق تخصص قلب و عروق عصر دکتر حجازی
14:30-16:30
دکتر سرنوشت
16-18

چاپ جدول بخش فوق تخصص قلب و عروق
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص خون و انکولوژی   پزشک آقا پزشک خانم
فوق تخصص خون وانکولوژی دکترسلیمان زاده
9-10

چاپ جدول بخش فوق تخصص خون و انکولوژی
برنامه پزشکان بخش بیماری های عفونی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص بیماری های عفونی صبح دکتر فرهادی
10-12
متخصص بیماری های عفونی عصر دکتر مجدیان
14-15
دکتر فرهادی
16-18

چاپ جدول بخش بیماری های عفونی
برنامه پزشکان بخش ارتوپدی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص ارتوپدی صبح دکتر گشتاسبی
11:30-13
متخصص ارتوپدی عصر دکتر حسنی
14-17:20
دکتر ارژنگ
16-17:15
دکترطباطبائی نیا
14:45-16:45
دکتر همتی
15-17:15
دکترگشتاسبی
18-19

چاپ جدول بخش ارتوپدی
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص گوارش و کبد   پزشک آقا پزشک خانم
فوق تخصص گوارش و کبد

چاپ جدول بخش فوق تخصص گوارش و کبد
برنامه پزشکان بخش پوست و مو   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص پوست و مو صبح دکتر طاوسی
9-11
دکتر ایزدی
10-12
دکتر طاوسی
9-11

چاپ جدول بخش پوست و مو
برنامه پزشکان بخش اپتومتری (بینایی سنجی)   پزشک آقا پزشک خانم
بینایی سنجی صبح اخلاصی
9-10:30
بینایی سنجی عصر شهریاری
17-18
شهریاری
15-17
اخلاصی
16:30-18
اخلاصی
16:30-18
اخلاصی
16:30-18

چاپ جدول بخش اپتومتری (بینایی سنجی)
برنامه پزشکان بخش اورولوژی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص اورولوژی صبح دکتر پناهی
8-9:30
دکتر محمدحسینی
8:30-10
دکتر پناهی
12-13:30
متخصص اورولوژی عصر دکتر وزیرنیا
16:45-17:45

چاپ جدول بخش اورولوژی
برنامه پزشکان بخش مامایی   پزشک آقا پزشک خانم
مامایی کرباسی
14:30-18
کرباسی
14:30-18

چاپ جدول بخش مامایی
برنامه پزشکان بخش گوش و حلق و بینی   پزشک آقا پزشک خانم
گوش و حلق بینی صبح
متخصص گوش و حلق بینی عصر دکتر کریمی
15-16:30
دکتر کریمی
15-16:30

چاپ جدول بخش گوش و حلق و بینی
برنامه پزشکان بخش ادیومتری (شنوایی سنجی)   پزشک آقا پزشک خانم
ادیومتری (شنوایی سنجی) صبح
ادیومتری (شنوایی سنجی) عصر نوربخش
16-17
نوربخش
16-17

چاپ جدول بخش ادیومتری (شنوایی سنجی)
برنامه پزشکان بخش اطفال   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص اطفال صبح دکتر مقدسی
10:30-12
متخصص اطفال عصر دکتر حمزه لو
17-19
دکتر حمزه لو
17-18:30
دکتر ضیایی
15:15-16:15
دکتر بنی هاشمی
20:30-21
دکتر مکی پور
17-18:30
دکتر ضیایی
15:15-16:15

چاپ جدول بخش اطفال
برنامه پزشکان بخش زنان   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص زنان و زایمان صبح دکتر حمزه ای
9-11
دکتر اولادی
8:30-10:30
دکتر حمزه ای
9-11
دکتر حمزه ای
9-11
دکتر اولادی
8:45-10:45
دکتر حمزه ای
9-11
متخصص زنان و زایمان عصر دکتر رضوانی
14:45-15:45
دکتر حمزه ای
14:30-15:30
دکتر حمزه ای
14:30-16:30
دکتر رضوانی
14:45-15:45
دکتر هدایتی فر
16-18
دکتر قاضیانی
15-17

چاپ جدول بخش زنان
برنامه پزشکان بخش جراحی عمومی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص جراحی عمومی صبح دکتر سنگسری
10-12
متخصص جراحی عمومی عصر دکتر اشجعی
17-18
دکتر اشجعی
17-18

چاپ جدول بخش جراحی عمومی
برنامه پزشکان بخش مشاوره   پزشک آقا پزشک خانم
گفتار درمانی دکتر محمد زاده
11-13
مشاوره صبح یلوه
9-12
عشریه
8-10
یلوه
9-12
عشریه
8-10
پاشایی
10-12
مشاوره عصر سنجری
15-19
دکترامین میرزایی
15-19
سنجری
15-19
سنجری
15-19
دکتر کولیوند
14-18:30

چاپ جدول بخش مشاوره
برنامه پزشکان بخش چشم پزشکی   پزشک آقا پزشک خانم
متخصص و فوق تخصص چشم پزشکی صبح دکتر نادی
9-10:30
متخصص و فوق تخصص چشم پزشکی عصر دکتر شیرخانلو
17:15-18:25
دکتر زهاوی
15-17
دکتر مهر پویا
16:17-18:15
دکتر شیرخانلو
17:15-18:25
دکتر مطلبی
16-18

چاپ جدول بخش چشم پزشکی
برنامه پزشکان بخش مشاوره تغذیه و رژیم درمانی   پزشک آقا پزشک خانم
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی صبح
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی عصر رفعتی
16-18
دماوندی
11-13:45

چاپ جدول بخش مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
برنامه پزشکان بخش نورولوژی   پزشک آقا پزشک خانم
نورولوژی صبح دکتر دادخواه
9-11
دکتر دادخواه
10-13
دکتر صادقی
10:30-12
دکتر دادخواه
8:30-9:30
نورولوژی عصر دکتر صادقی
18-20
دکتر ابراهیمی
14-15
دکتر ابراهیمی
16-17

چاپ جدول بخش نورولوژی
برنامه پزشکان بخش طب فیزیکی و توانبخشی   پزشک آقا پزشک خانم
طب فیزیکی صبح
طب فیزیکی عصر دکتر طاهری
15-20
دکتر سهامی
17-18

چاپ جدول بخش طب فیزیکی و توانبخشی
برنامه پزشکان بخش نوار عصب و عضله   پزشک آقا پزشک خانم
نوار عصب و عضله صبح
نوار عصب و عضله عصر دکتر طاهری
15-20
دکتر سهامی
17-18

چاپ جدول بخش نوار عصب و عضله
برنامه پزشکان بخش نوار مغز   پزشک آقا پزشک خانم
نوار مغز دکتر ابراهیمی
14-15

چاپ جدول بخش نوار مغز
برنامه پزشکان بخش جراحی مغز و اعصاب   پزشک آقا پزشک خانم
جراحی مغز و اعصاب صبح دکتر حاجی عباسی
10:45-11:45
جراحی مغز و اعصاب عصر دکتر مهری یاری
15:45-18

چاپ جدول بخش جراحی مغز و اعصاب
برنامه پزشکان بخش ریه   پزشک آقا پزشک خانم
ریه صبح دکتر فرهادی
10-12
ریه عصر دکترمجدیان
14-16
دکتر محتشمی
17-18:30
دکتر فرهادی
16-18
دکتر محتشمی
17:30-18:30

چاپ جدول بخش ریه
برنامه پزشکان بخش فوق تخصص غدد   پزشک آقا پزشک خانم
داخلی - غدد دکتر خیر خواه
14:15-15:45

چاپ جدول بخش فوق تخصص غدد
برنامه پزشکان بخش اعصاب و روان   پزشک آقا پزشک خانم
اعصاب و روان دکتر حسینی پور
9-9:30
دکتر حسینی پور
8-9

چاپ جدول بخش اعصاب و روان
برنامه پزشکان بخش کلینیک دیابت   پزشک آقا پزشک خانم
کلینیک دیابت صبح دکتر عبداله زاده
12:30-14:30
کلینیک دیابت عصر دکتر میرزایی
12:30-15
دکتر عبداله زاده
13:45-15
دکتر میرزایی
12:30-15
دکتر جعفری
14-16:30

چاپ جدول بخش کلینیک دیابت
برنامه پزشکان بخش فیزیوتراپی   پزشک آقا پزشک خانم
فیزیوتراپی صبح پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
پاک نژاد
8-13
فیزیوتراپی عصر ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19
ابراهیمی
15-19

چاپ جدول بخش فیزیوتراپی