نسخه چاپی / درمانگاه شفا
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
کد خبر : 86
مراقبت های بیمار قطع نخاع

مراقبت های بیمار قطع نخاع

مهمترین علت آسیب های نخاع که در لفظ عامه از آن به قطع نخاع یاد میشود شکستگی ها و دررفتگی های ستون مهره است.

یکی از نکات مهم در برخورد با بیمارانی که دچار این حوادث میشوند اینست که باید از زمان انتقال بیمار از محل حادثه تا رساندن آن به بیمارستان مراقب باشیم گردن و ستون مهره سینه ای و کمری کمترین حرکت را داشته باشند. هر بیماری که دچار حادثه شده ممکن است شکستگی یا دررفتگی ستون مهره داشته باشد و حرکت دادن ستون مهره وی میتواند موجب قطع نخاع شده و یا در صورتیکه قطع نخاع ناکاملی داشته باشد آنرا کامل کند.

انتقال بیمار به بیمارستان باید به توسط پرسنل آموزش دیده صورت گیرد. معمولا به محض مواجهه با این بیماران گردنبند طبی مخصوصی را دور گردن او میبندند و بیمار را با روش خاصی به روی برانکارد منتقل کرده و محکم میبندند تا ستون مهره حرکت هیچ حرکتی نداشته باشد.

 

     2440 1
       بیحرکت کردن گردن بیمار با گردنبند و کمر بیمار با برانکارد

بیمار قطع نخاعی نیاز به مراقبت های خاصی دارد. این مراقبت ها از طریق فیزیوتراپ و کاردرمانگر به وی داده شده و به همراهان وی آموزش داده میشود. مهمترین این مراقبت ها عبارتند از :

 • مراقبت از پوست:  یکی از مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای یک بیمار قطع نخاعی ایجاد شود زخم بستر است. علت بروز زخم بستر در این بیماران عدم توانایی در حرکت دادن لگن و اندام تحتانی است. این بیماران به علت فلج شدن هر دو اندام تحتانی نمیتوانند خودر ا در بستر جابجا کرده و مدت های زیادی به پشت میخوابند. فشار ممتد بستر به پشت لگن این بیماران میتواند موجب زخم بستر شود. این زخم ها میتوانند در پشت پاشنه پا هم بوجود آیند. پیشگیری از این زخم ها با جابجا کردن مکرر بیمار در بستر و یا استفاده از تشک های مخصوص طبی به نام تشک مواج است
 • مراقبت از دستگاه ادراری : بیماران قطع نخاعی کنترل ادرار ندارند. در ابتدا برای این بیماران سوند ادراری زده میشود. بیمار باید یاد بگیرد چگونه از سوند استفاده کند و یا بدون آن تا حدودی کنترل ادرار کردن را بدست بگیرد
 • مراقبت های دفعی : بیماران قطع نخاعی کنترل دفع مدفوع ندارند. این بیماران با آموزش های خاص یاد میگیرند که چگونه تا حدودی بر روی دفع خود کنترل داشته باشند

2440 2

 • مراقبت از مفاصل : یکی از خطراتی که بیمار قطع نخاعی را تهدید میکند خشک شدن مفاصل است. مفاصل اندان فلج شده بطور ارادی حرکت نمیکند پس اگز مدتی بیحرکت بماند دچار خشکی و سفتی میشود. این خشکی بعد از مدتی غیر قابل برگشت شده و در مراقبت بیمار مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
  در این بیماران باید بطور روزانه و هر روز چند بار تمام مفاصل اندام فلج شده به توسط همراه بیمار حرکت داده شود تا از خشک شدن آنها جلوگیری شود. این حرکات به توسط فیزیوتراپ به همراه بیمار آموزش داده میشود
 • مراقبت های حرکت کردن: برحسب اینکه عضلات لگن بیمار فلج شده یا نه بیمار میتواند برای حرکت کردن از صندلی چرخدار و یا بریس استفاده کند. آموزش استفاده از این وسایل به توسط فیزیوتراپ به بیمار داده میشود

مهمترین علت آسیب های نخاع که در لفظ عانه از آن به قطع نخاع یاد میشود شکستگی ها و دررفتگی های ستون مهره است.

یکی از نکات مهم در برخورد با بیمارانی که دچار این حوادث میشوند اینست که باید از زمان انتقال بیمار از محل حادثه تا رساندن آن به بیمارستان مراقب باشیم گردن و ستون مهره سینه ای و کمری کمترین حرکت را داشته باشند. هر بیماری که دچار حادثه شده ممکن است شکستگی یا دررفتگی ستون مهره داشته باشد و حرکت دادن ستون مهره وی میتواند موجب قطع نخاع شده و یا در صورتیکه قطع نخاع ناکاملی داشته باشد آنرا کامل کند.

انتقال بیمار به بیمارستان باید به توسط پرسنل آموزش دیده صورت گیرد. معمولا به محض مواجهه با این بیماران گردنبند طبی مخصوصی را دور گردن او میبندند و بیمار را با روش خاصی به روی برانکارد منتقل کرده و محکم میبندند تا ستون مهره حرکت هیچ حرکتی نداشته باشد.

 

     2440 1
       بیحرکت کردن گردن بیمار با گردنبند و کمر بیمار با برانکارد

بیمار قطع نخاعی نیاز به مراقبت های خاصی دارد. این مراقبت ها از طریق فیزیوتراپ و کاردرمانگر به وی داده شده و به همراهان وی آموزش داده میشود. مهمترین این مراقبت ها عبارتند از :

 • مراقبت از پوست:  یکی از مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای یک بیمار قطع نخاعی ایجاد شود زخم بستر است. علت بروز زخم بستر در این بیماران عدم توانایی در حرکت دادن لگن و اندام تحتانی است. این بیماران به علت فلج شدن هر دو اندام تحتانی نمیتوانند خودر ا در بستر جابجا کرده و مدت های زیادی به پشت میخوابند. فشار ممتد بستر به پشت لگن این بیماران میتواند موجب زخم بستر شود. این زخم ها میتوانند در پشت پاشنه پا هم بوجود آیند. پیشگیری از این زخم ها با جابجا کردن مکرر بیمار در بستر و یا استفاده از تشک های مخصوص طبی به نام تشک مواج است
 • مراقبت از دستگاه ادراری : بیماران قطع نخاعی کنترل ادرار ندارند. در ابتدا برای این بیماران سوند ادراری زده میشود. بیمار باید یاد بگیرد چگونه از سوند استفاده کند و یا بدون آن تا حدودی کنترل ادرار کردن را بدست بگیرد
 • مراقبت های دفعی : بیماران قطع نخاعی کنترل دفع مدفوع ندارند. این بیماران با آموزش های خاص یاد میگیرند که چگونه تا حدودی بر روی دفع خود کنترل داشته باشند

2440 2

 • مراقبت از مفاصل : یکی از خطراتی که بیمار قطع نخاعی را تهدید میکند خشک شدن مفاصل است. مفاصل اندان فلج شده بطور ارادی حرکت نمیکند پس اگز مدتی بیحرکت بماند دچار خشکی و سفتی میشود. این خشکی بعد از مدتی غیر قابل برگشت شده و در مراقبت بیمار مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
  در این بیماران باید بطور روزانه و هر روز چند بار تمام مفاصل اندام فلج شده به توسط همراه بیمار حرکت داده شود تا از خشک شدن آنها جلوگیری شود. این حرکات به توسط فیزیوتراپ به همراه بیمار آموزش داده میشود
 • مراقبت های حرکت کردن: برحسب اینکه عضلات لگن بیمار فلج شده یا نه بیمار میتواند برای حرکت کردن از صندلی چرخدار و یا بریس استفاده کند. آموزش استفاده از این وسایل به توسط فیزیوتراپ به بیمار داده میشود

    

      منبع: سایت ایران ارتوپد

          

http://shafamed.ir/fa/news/ejucational/مراقبت-های-بیمار-قطع-نخاع.html لینک مطلب: