نسخه چاپی / درمانگاه شفا
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
کد خبر : 60
Prevention of blindness from diabetes mellitus

Prevention of blindness from diabetes mellitus

 

Report of a WHO consultation held in Geneva, 9-11 November 2005, to review the current status of diabetic retinopathy care and to define approaches for screening, early detection and management in populations in different settings

Download the full report

علی رغم قدیمی بودن این گزارش ، از آنجایی که بتازگی نیز در سایت  سازمان بهداشت جهانی    درج شده است، به اطلاع رسید.

http://shafamed.ir/fa/news/diabet/Prevention-of-blindness-from-diabetes-mellitus.html لینک مطلب: