گوارش و کبد
مشاهده خبر »A trip back to your roots

موفقیت پژوهشگران دانشگاهی در ترمیم سریع­‌تر بافت کبدی با استفاده از ویژگی الکتریکی سلول‌ها

پژوهشگران دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از ویژگی‌های الکتریکی سلول‌ها، موفق به تکثیر و نگهداری سلول‌های کبدی در محیط آزمایشگاهی به مدت سه هفته شدند.
مشاهده خبر
طراحی شده توسط وب طراحان شمیران وب