پزشکی
مشاهده خبر »A trip back to your roots

سرو صدای زیاد محیط و حفاظت شنوائی

سرو صدا ممکن است خطرناک باشد و اگر بیش از اندازه بلند و به مدت طولانی باشد باعث آسیب شنوائی می شود. آسیب شنوائی ناشی از سرو صدا کاهش شنوائی حسی و عصبی را موجب می شود که البته این نوع کاهش شنوائی ممکن است ناشی از عوامل دیگر غیر از سرو صدا نیز باشد اما کاهش شنوائی ناشی از سرو صدا قابل حفاظت و پیشگیری می باشد.زندگی در محیط پرسروصدا به گوش ها آسیب می رساند و هیچ نوع دارو، عمل جراحی  وجود ندارد که شنوائی آسیب دیده توسط سروصدا را به حالت اول برگرداند.
مشاهده خبر
مشاهده خبر »A trip back to your roots

وزوز گوش و درمان آن

  عارضه وزوز گوش یکی از اختلالات شنوایی است که فرد را هم از نظر روحی و روانی و هم جسمی درگیر می‌کند و در واقع اسم آن را سرطان دستگاه شنوایی گذاشته‌اند.گیرنده گوش شامل کانال گوش خارجی، گوش میانی، پرده گوش و استخوان‌های ریز گوش است. قسمتی که صدا را تفسیر می‌کند، در مغز قرار دارد.بین مغز و گوش، عصب شنوایی به عنوان پل ارتباطی قرار گرفته است. این عصب از گوش خارجی به گوش میانی و از سمت حلزون گوش به سمت مغز امتداد دارد. اگر در این مسیر مشکلی به وجود آید، می‌تواند عامل وزوز باشد.گوش داخلی، در داخل استخوان گیجگاهی سر قرار گرفته است. سختی این استخوان بعد از مینای دندان، مقام دوم را در بدن دارد. در کنار این استخوان، غشایی قرار گرفته که احشای داخلی را عایق‌بندی می‌کند. اگر هر عاملی (مثل ضربه، تروما یا داروها) عایق پیرامون ساختمان داخلی گوش را دچار آسیب کند، می‌تواند در گوش ایجاد صداکند.وزوز صدایی است که به خاطر درگیری‌های راه‌های عصبی و قشر مغز اتفاق می‌افتد.از هر پنج نفر یکی به وزوز گوش دچار می‌شود. وزوز گوش، می‌تواند نشانه‌ای از یک بیماری زمینه‌ای مانند کم‌شنوایی یا آسیب گوش باشد.البته حدود 8 تا 15 درصد افراد، ممکن است صدایی را به صورت کوتاه مدت یعنی کمتر از 5 تا 80 دقیقه در گوش‌شان حس کنند و بعد از بررسی معلوم شود که این صدا مربوط به عارضه یا بیماری خاصی نیست.
مشاهده خبر
طراحی شده توسط وب طراحان شمیران وب