نسخه چاپی / درمانگاه شفا
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
کد پیغام : 37
نکته (3)

نکته (3)

گاهی برای گفتن کوتاهترین کلمه ، "بله" یا "نه" ، خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد
 

چاپ پیغام

http://shafamed.irfa/health_message/37 لینک مطلب: