آیا می دانید...(3)

کسانی در برابر فشارهای روانی مقاومند که در کار و مسولیت های اجتماعی خود احساس تعهد نمایند.

چاپ پیغام

طراحی شده توسط وب طراحان شمیران وب